Chất Liệu Micro

Chất liệu vải micro cho ghế lười K Bean, mát nhẹ, vải sạch, không bám bụi., kháng khuẩn, trượt nước.

---------------------------------------> ------------------------------------>